Synonymer till följd

effekt, genomslagskraft, påverkan, verkan, verkning, efterdyning, kvardröjande effekt, efterverkning, dyning, konsekvens, serie, påföljd, följetong, kedja, liga, omgång, sekvens, svit, upplaga