Synonymer till följande

därnäst, därefter, därpå, inom kort, sedan, härefter, näst, härnäst, nästföljande, påföljande