Synonymer till föga

i liten grad, i ringa mån, liten, litet, obetydlig, obetydligt, ringa, knappt, futtig, jord, knytt, mini, miniatyr, petit, pytte, små, småväxt, späd, smula, smått, bagatellartad, betydelselös, försumbar, försvinnande, nolla, oansenlig, oväsentlig, trivial, ynka, inte mycket, , knapphändig, lindrig, måttlig, otillräcklig, skral, slå en signal, svag, telefonera, vagt