Synonymer till färdmedel

fordon, farkost, fortskaffningsmedel, transportmedel, tåg, åkdon