Synonymer till färdigt

klart, komplett, given, tydligt, fullfjädrad, fullgången, fullkomlig, fullkomligt, fullständig, fullständigt, fulltalig, färdig, hel, slutförd, total, totalt