Synonymer till färdigställa

avsluta, bryta, fullborda, fullgöra, sluta, slutföra, stoppa, stänga, terminera, upphöra, ända, fullfölja, fullkomna, fullända, genomföra, förfärdiga, framställa, göra klar, utagera