Synonymer till färdig

avklarad, avslutad, fullgången, slutförd, terminerad, fullfjädrad, erfaren, komplett, rutinerad, fullständig, alldeles, felfri, fullkomligt, fulländad, genomgripande, hel, helt, obetingad, ofelbar, total, fullkomlig, perfekt, klar, redo, slut, trött, beredd, gjord, nykter, tydlig, uppenbar, fullständigt, fulltalig, färdigt, totalt, förberedd, rustad, avslutning, final, fullbordande, förbi, matt, stop, till ända, tillända, upphöra, upphörande, uttröttad, ända, ände, ändelse, ändpunkt, över, hängig, kraftlös, orkeslös, sömnig, urlakad, utled, utmattad, utpumpad, utsliten