Synonymer till fälla

avverka, avklara, ta bort, tillryggalägga, stjälpa, tippa, välta