Synonymer till extravagans

slösaktighet, misshushållning