Synonymer till extraordinär

ovanlig, speciell, egenartad, exceptionell, märklig, osedvanlig, sällsam, sällsyn, sällsynt, sällsynthet, sälsynt, säregen, udda, egen, exklusiv, märkvärdig, unik, viss