Synonymer till exponera

avslöja, blotta, blottlägga, blottställa, demaskera, ertappa, genomskåda, uppdaga, yppa, utsätta, visa, försätta, bevisa, indikera, lotsa, låt, peka, presentera, påvisa, uttrycka