Synonymer till explicit

tydlig, tydligt, begriplig, distinkt, fattbar, klar, kännbar, markant, omisskännlig, påfallande, rak, självklar, skarp, solklar, uppenbar, utpräglad, uttrycklig, klart, otvetydigt