Synonymer till experiment

prov, examination, exempel, förlaga, försök, kunskapskontroll, skrivning, tentamen, test