Synonymer till exklusiv

speciell, egen, egenartad, extraordinär, märkvärdig, ovanlig, säregen, unik, viss