Synonymer till exkludera

undanta, utelämna, utesluta, negligera, skippa, slopa, eliminera, spärra, utestänga