Synonymer till existerande

befintlig, rådande, gällande, aktuell, angående, avseende, beträffande, giltig, gängse, ifrågavarande, innevarande, föreliggande, förhärskande, nuvarande