Synonymer till exempel

föredöme, prov, förebild, examination, experiment, förlaga, försök, kunskapskontroll, skrivning, tentamen, test