Synonymer till exceptionell

ovanlig, egenartad, extraordinär, märklig, osedvanlig, speciell, sällsam, sällsyn, sällsynt, sällsynthet, sälsynt, säregen, udda