Synonymer till examination

prov, prövning, tentamen, undersökning, exempel, experiment, förlaga, försök, kunskapskontroll, skrivning, test, luttring, svårighet, utredning, tenta, besiktning, efterforskning, granskning, inspektion, studie, studium, utforska