Synonymer till exakt

absolut, definitiv, definitivt, fullkomlig, fullkomligt, otvetydig, otvivelaktigt, ovillkorlig, ovillkorligen, självklart, säkert, total, tvärsäkert, verkligen, ackurat, precis, bestämd, slutgiltig, slutlig, just, korrekt, precist, rätt, bra, hederlig, hygglig, nyligen, nyss, okej, rättvis, adekvat, felfri, juste, regelmässig, regelrätt, riktig, riktigt, sann, snyggt, haha, noggrann, träffsäker, domstol, sant