Synonymer till evolution

artutveckling, framväxt, utvecklande, utveckling, begrepp, framtagning, framåtskridande, progress, progression, skeende