Synonymer till evig

alltid, evighet, förgott, hela tiden, jämt, städse, ständigt, varje gång, beständig, för alltid varande, konstant, stadigvarande, evinnerlig, jaga, oupphörlig, outplånlig, oändlig, ständig, tidlös, ändlös, långdragen, efterfölja, oupphörligen, oavbruten, gränslös, obegränsad, omätlig, bestående, fortlöpande, idelig, ihållande, kronisk, oföränderlig, outsinlig, permanent, varaktig, klassiker, klassisk