Synonymer till eventuell

möjlig, tänkbar, gångbar, potentiell, rimlig, sannolik, trolig, upptänklig