Synonymer till etablera

anlägga, bygga, grunda, befästa, fastslå, inta, stadga, stärka, säkerställa, säkra, bilda, alstra, forma, instifta, skapa, upprätta, uppstarta, utforma, grundlägga, inrätta, stadfästa, starta upp, basera, starta, anordna, ordna, införa, styra, uppföra