Synonymer till ersättningsord

synonym, alternativord, lika, likaartad, likabetydande, likabetydande ord, likartad, likbetydande, liknelse, liktydig, likvärdig, motsvarighet, sambetydlig, samma mening, samma sak, tvillingord, utbytesord