Synonymer till ersättning

arvode, gage, lön, gottgörelse, kompensation, substitut, surrogat, vederlag, ersätta, ersättare