Synonymer till era

epok, tidsålder, tidevarv, tidsperiod