Synonymer till erövra

annektera, införliva, besegra, vinna, vinna seger, övervinna, inta, intaga, ta i besittning, ta över, befästa, inmundiga, äta