Synonymer till envis

bångstyrig, besvärlig, hårdnackad, motsträvig, omedgörlig, oregerlig, trotsig, enträgen, enveten, ivrig, nitisk, outtröttlig, påflugen, halsstarrig, tjurig, ihärdig, ihållande, obstinat, orubblig, prompt, tjurskalle, trägen, flitig, uthållig, bestående, kontinuerlig, kontinuerligt, oavbruten, permanent, ständig, bestämd, fast, obeveklig, oomkullrunkelig, orörlig, stabil, stadig, ståndaktig, omedelbart, omgående, ögonaböj, ögonblickligen, idog, oförtruten, oförtröttlig