Synonymer till enveten

enträgen, envis, ivrig, nitisk, outtröttlig, påflugen, halsstarrig, tjurig, bångstyrig, ihärdig, ihållande, obstinat, orubblig, prompt, tjurskalle, trägen, butter, sur