Synonymer till enslig

ensam, allen, allena, solitär, solo, undanskymd, öde, folktom, obebodd, tom, tomt