Synonymer till enkel

alldaglig, simpel, trivial, vanlig, vardaglig, banal, elementär, grundläggande, lätt, okomplicerad, oproblematisk, primitiv, spartansk, torftig, enkelt, flyktig, inte svår, lindrig, luftig, outvecklad, oansenlig, fattig, futtig, karg, knapp, knapphändig, skral, informell, ordinär