Synonymer till enig

enhällig, ense, samstämmig, enhetlig