Synonymer till enfald

dumhet, dårskap, onödiga frågor