Synonymer till ena

förena, försona, ansluta, foga, förbinda, kombinera, koppla, para, sammanföra, sammanlänka, viga, överbrygga