Synonymer till emotse

avvakta, bida, dröja, invänta, vänta, förbida