Synonymer till eliminera

döda, avliva, avrätta, dräpa, förinta, ha ihjäl, mörda, slå ihjäl, ta livet av, tillintetgöra, ta bort, undanröja, utesluta, avlägsna, avverka, deleta, reducera, röja, slopa, ta dän, undanskaffa, exkludera, skippa, spärra, utestänga