Synonymer till elimination

avlägsnande, undanröjande, utslagning