Synonymer till element

beståndsdel, bit, ingrediens, komponent, part, stycke, faktor, radiator, omständighet, variabel