Synonymer till elementär

enkel, grundläggande, alldaglig, banal, lätt, okomplicerad, oproblematisk, primitiv, simpel, spartansk, torftig, vardaglig, basal, fundamental, primär, principiell, rudimentär