Synonymer till ekvivalent

jämngod, lika med, likvärdig, likvärdigt, motsvarighet, jämbördig, adekvat, motsvarande, synonym, överensstämmande, motstycke