Synonymer till ej passande

inadekvat, bristande, felaktig, otillfredsställande