Synonymer till ej levande

död, avliden, bortgång, himlafärd, hädanfärd, icke levande, ickelevande, inte leva, omkommen