Synonymer till ehuru

eftersom, därför, därför att, i och med, på grund av, fastän, trots, trots att