Synonymer till egenskap

beskaffenhet, skick, tillstånd, drag, anlag, anstrykning, karaktär, kännetecken, svep, karaktärsdrag, personlighet, typ, egenhet, karakteristika, karakteristisk, märke, särdrag