Synonymer till egensinnig

udda, annorlunda, besynnerlig, egen, egendomlig, konstig, märklig, ojämn, omaka, ovanlig, säregen, underlig