Synonymer till egenhet

kännetecken, nyck, särdrag, drag, egenskap, karakteristika, karakteristisk, karaktärsdrag, märke, infall, påhitt, karakteristikum, kännetecknande