Synonymer till egendomlig

annorlunda, avvikande, olik, udda, utstickande, besynnerlig, egen, egenartad, förunderlig, konstig, kufisk, märklig, sällsam, säregen, underlig, bisarr, skum, knepig, knäpp, mysko, obskyr, odd, skruvad, excentrisk, främmande, ovanlig, dunkel, mystisk, suspekt, tvivelaktig, speciell, särpräglad, egensinnig, ojämn, omaka,