Synonymer till egenartad

besynnerlig, egen, egendomlig, förunderlig, konstig, kufisk, märklig, sällsam, säregen, udda, underlig, ovanlig, speciell, främmande, mysko, odd, exceptionell, extraordinär, osedvanlig, sällsyn, sällsynt, sällsynthet, sälsynt, exklusiv, märkvärdig, unik, viss