Synonymer till efterverkning

dyning, sjögång, svallvåg, följd, effekt, efterdyning, konsekvens, serie